• м. Харків, вул. Тюрінська, 17
 • +38 063 856 8987

УГОДА КОРИСТУВАЧА

Ця Угода Користувача (далі — «Угода») укладається між Користувачем та благодійною організацією «Український Благодійний Альянс» і регулює використання інтернет-сайту https://www.foodforlife.kh.ua (далі — «Сайт»).

 1. Загальна частина

1.1.Визначення термінів та понять:

 • Благодійництво – добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги;
 • Благодійна діяльність – добровільна безкорислива особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара;
 • Food for life – проект, направлений на подолання бідності й голоду та на забезпечення нужденних гарячими та поживними обідами;
 • Партнери – фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах проекту;
 • Набувачі благодійної допомоги – фізичні особи, які потребують і отримують благодійну допомогу в рамках проекту.

 

1.2. Користуватися Сайтом дозволено тільки особі — Користувачу, що прийняла усі умови даної Угоди, яка розміщена за адресою (посилання).

1.3. Користувач зобов’язаний ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. При використанні будь-якої частини Сайту, Користувач погоджується з умовами даної Угоди з БО «Український Благодійний Альянс». Якщо Користувач не погоджуєтеся з умовами Угоди – йому забороняється використовувати Сайт.

1.4.Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту.

 

 1. Права, обов’язки та відповідальність Користувача та БО «Український Благодійний Альянс»

2.1. Якщо Користувач вважає, що на Сайті наявна інформація, що порушує його права, Користувач зобов’язаний повідомити про це БО «Український Благодійний Альянс» й надати інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяну шкоду (включаючи всі витрати, державне мито та оплату послуг адвоката).

2.2. Користувачеві заборонено:

 • сприяти розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі;
 • вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;
 • ображати будь-кого;
 • використовувати нецензурні вислови, навіть якщо вони маскуються іншими символами;
 • зловживати розміщенням не інформативної інформації;
 • провокувати словесну війну, що не має відношення до первинної причини суперечки;
 • вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
 • розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші  об’єкти інтелектуальної власності, що належать БО «Український Благодійний Альянс» та/або третім особам;
 • розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об’єктом яких є людина, якщо ця людина  не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю);
 • розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
 • використовувати будь-які комп’ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;
 • здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;
 • розміщувати комп’ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також  засобів телекомунікації будь-яких осіб.

2.3.Відповідальність Користувача:

 • користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що розміщена на сайті.
 • користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту.
 • користувач зобов’язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов’язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту.
 • у випадку розміщення Користувачем на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Угоди, БО «Український Благодійний Альянс» має право без повідомлення, виключно на власний розсуд, видалити розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або законодавству, що застосовується.
 • за порушення умов даної Угоди, БО «Український Благодійний Альянс» має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Сайту.

2.4.Відповідальність БО «Український Благодійний Альянс»:

 • не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.
 • не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Сайту.
 • не приймає на себе зобов’язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що розташована будь-ким на Сайті, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту.
 • не несе відповідальності за зміст сайтів, що не належать їй, посилання на які можуть бути присутні на Сайті, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.

 

 1. Правила надання благодійної допомоги через сайт www.foodforlife.kh.ua

3. 1. Правила перерахування коштів

 • правила перерахування коштів є обов’язковими для виконання усіма користувачами Сайту.
 • БО «Український Благодійний Альянс» несе відповідальність за цільове використання коштів, зібраних за допомогою сайту.
 • основним об’єктом благодійної діяльності на сайті є благодійний проект Food for life. Проект потребує фінансової допомоги на постійній основі, якщо інше не зазначено БО «Український Благодійний Альянс».
 • донори на власний розсуд визначають розмір своєї пожертви на Проект
 • БО «Український Благодійний Альянс» кожен рік звітує про використання пожертв в рамках проекту.
 • кошти, перераховані Донорами, зараховуються на банківські рахунки БО «Український Благодійний Альянс» і не повертаються донорам за їх вимогою.

3.2. Переспрямування коштів Донорів

У разі скасування проекту і припинення збору благодійних коштів на нього, Донору повідомляється про можливість переспрямувати свої пожертви на реалізацію іншого проекту БО «Український Благодійний Альянс». Якщо Донор протягом 14 днів не скористався такою можливістю, то його благодійні кошти автоматично перенаправляються на реалізацію статутної діяльності БО «Український Благодійний Альянс».

3.3. Звітність по проекту

 • після завершення реалізації проекту та/або кожен рік БО «Український Благодійний Альянс» надає фінансовий та описовий звіти.
 • звіт повинен складатися з фінансової та описової частин. Фінансова частина повинна містити інформацію про здійснені витрати по проекту з посиланням на первинні бухгалтерські документи та має бути оформлена відповідно до шаблонів. Фінансовий звіт обов’язково повинен бути підписаний БО «Український Благодійний Альянс» та скріплений печаткою. Фінансовий Звіт обов’язково підкріплюється копіями первинних бухгалтерських документів, котрі завірені мокрою печаткою БО «Український Благодійний Альянс».
 • описовий звіт повинен давати обґрунтування витратам, що представлені у фінансовому звіті, та демонструвати їхню прийнятність. Описовий звіт має охоплювати весь проект, а не тільки частину, що покривається за рахунок благодійних пожертв, зібраних на сайті. Даний звіт має містити загальну інформацію про проект (назва, цілі, задачі, місце проведення, дати, учасники), інформацію про інших учасників, що брали участь у реалізації проекту, розширений виклад суті заходу по проекту, підсумки та результати.
 • звіти про проект розміщуються у вигляді постів у розділі новини.
 • важливий елемент формування довіри – регулярна публікація фотозвітів про проведені акції в рамках проекту, публікація посилань на телесюжети, радіоматеріали, статті в газетах та онлайн-виданнях.

3.4. Політика конфіденційності

 • користувачі сайту погоджуються, що з метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» БО «Український Благодійний Альянс» має право на включення персональних даних, наданих користувачами, до бази персональних даних, на обробку таких персональних даних та, за необхідністю, викликаною виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких персональних даних третім особам.
 • інформація про Донорів проекту БО «Український Благодійний Альянс» надається тільки за згодою самих Донорів і тільки з метою надсилання листа/пости подяки від імені БО «Український Благодійний Альянс». Поштові адреси, номер рахунку та особисті дані Донорів не розголошуються.

 

 1. Інші умови
 • БО «Український Благодійний Альянс» має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, за адресою Угода користувача. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації.
 • Використовуючи послуги або Сайт Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.
 • БО «Український Благодійний Альянс» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
 • Користувач надає БО «Український Благодійний Альянс» право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Сайт та про БО «Український Благодійний Альянс».
 • У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в чинності. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.
 • Сайт надається БО «Український Благодійний Альянс» «як є». БО «Український Благодійний Альянс» не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача, його безперебійну й безпомилкову роботу.
 • БО «Український Благодійний Альянс» може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.
 • До даної Угоди й відносинам між БО «Український Благодійний Альянс» та Користувачем, що виникають у зв’язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту.